Курс на EUR: 1 EUR = 1,95583 лв.

!!! ДДС Забележка:
Всички цени са без ДДС, освен ако не е посочено друго!
По отношение на правилата на ЕС за ДДС:
– Клиентите с адрес за фактуриране от САЩ, Канада, Австралия НЯМА да бъдат таксувани с допълнителна такса ДДС.
– Клиентите с адрес за фактуриране извън Европейския съюз НЯМА да бъдат таксувани с допълнителна такса ДДС.
– Клиентите с адрес за фактуриране от България ще бъдат таксувани с допълнителна такса ДДС.
– Клиентите с адрес за фактуриране в Европейския съюз и без валиден ДДС номер ще бъдат таксувани с допълнителна такса ДДС.