ЦЯЛОСТНО БИЗНЕС РАЗВИТИЕ

На вашата фирма чрез Професионален Creative Management,
Reputation Marketing и др.

Цялостно Бизнес Развитие

ЦЕЛ ЗА ПОСТИГАНЕ:

Повишаване на вашите:

 • Приходи

 • Популярност

 • Репутация

Създаване на нови пазари!

Утвърждаване името на бранда!

Спестяване на ненужни разходи!

КАКВО ЩЕ НАПРАВИМ И
УПРАВЛЯВАМЕ ЗА ВАС?

Ще изготвим професионална стратегия, която има за задача да определи вашият път на бизнес развитие, достигане на желаната крайна цел и кои да са първоначалните канали на комуникация.

Ще направим маркетингов анализ и стратегия за подобряване на репутацията на вашият бранд и бизнес като цяло. 

Като целта при него е да определим моментното състояние (име) на компанията, плюсовете, минусите и грешките. Този анализ е тясно свързан със стратегията от точка първа по-горе.

Анализ и оправяне на текущата репутация на бранда, при условие, че има налични негативни мнения в онлайн пространството и не само.

Ще направим анализи, показващи данни от търсенето на клиентите относно вашия бранд и бизнес като цяло.

Ще направим анализ, показващ данни от потребителското поведение, потребности и ежедневие с цел достигане максимално ниво на информираност и познание на различните таргети от потребители.

Проследяване на работният процес и това как се осъществява продажбата на една ваша услуга. По този начин ще установим дали има пропуски, какво може да се подобри и дали някой ваш клиент няма възможност да остане недоволен от самото организиране на сделката.

Ще проследим развитието на бранда в провинцията и ще направим стратегия как може да се достигне до максимална експанзия дори в по-малките градове от страната.

Ще направим стратегия за развитие и популяризация на бранда сред потенциалните и желани от вас чуждестранни пазари.

 • Ще създаваме стратегии и ръководим процеса по публикуване на информация за вашите продукти и услуги в различни социални мрежи.
 • Ще ръководим рекламни кампании и ще приложим още други методи и техники за популяризиране в социалните мрежи.

Ще развиваме, поддържаме и маркетингово ориентираме вашият уебсайт с цел превръщане на неговите посетители в реализирани клиенти.

Ще ви класираме в Google чрез осъществяване и поддържане на професионално SEO – Оптимизация за търсачки. Като ние сме една от първите фирми въвели тази услуга в България, с опит вече от над 15 години.

Ще измисляме, създаваме и ръководим отделни ПР кампании и спомагаме в реализацията им при следните канали за комуникация с вашите клиенти:

 • TV реклама
 • Участия в телевизионни предавания
 • Радио
 • Вестници и Списания
 • Статии в онлайн новинарски издания
 • YouTube
 • Facebook, Instagram и други социални медии
 • Благотворителни кампании
 • Измисляне, помощ и консултация при създаването на различни маркетингови материали като:
 • Видео
 • Слоган
 • Лого
 • Банери
 • Билбордове
 • Брошури
 • Презентации и др.
 • И други.

Маркетингът чрез използването на инфлуенсъри може да бъде ефективен и изключително ценен за компаниите, особено ако е осъществен правилно и достатъчно целенасочено.

Поставяне на рекламни банери в най-добрите и най-правилно подбраните онлайн медии е сила, която може за кратко време да ви донесе големи ползи.

Реклама и партньорство с различни институции, организации, популярни личности, лектори, които са релевантни на вашите услуги или биха били полезни за популяризацията на вашият бранд.

Реклама при различни популярни мероприятия, събития и други.

Чрез този тип маркетинг и реклама в Google има възможност да се достигне до висока степен на популярност и заангажираност към бранда ви от страна на вашите клиенти.

Ще създаваме таргетирани статии свързани с вашия бизнес и насочени към клиентите ви и имиджа пред тях. Тези статии ще са насочени да помагат на посетителите да разберат повече за вашите продукти/услуги и да утвърдят вашето име пред тях.

Достатъчно често ще кореспондираме с вас, за да подобряваме и установяваме нивото на ефективност на отделните кампании.

Всеки месец ще ви изпращаме отчет относно това какви анализи, методи и кампании сме създали за вас през изминалият период.

СПЕСТЯВАМЕ ВИ

Неоправдани заплати, осигуровки, обезщетения на служители!

Наемането на специалисти с недоказан опит!

Времето по създаване на правилния екип!

Наемането на служители като:

Мениджъри

Мениджър

Маркетинг Специалисти

Маркетинг Специалисти

ПР Специалисти

ПР Специалисти

Компютърни Специалисти

Компютърни Специалисти

ОСТАВАМЕ НА ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ

. . . относно това с какво можем да сме ви полезни!